Arama sonuçlarınız

 1. M

  Romatoloji Nedir ?

  İç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayıp romatizmal hastalıklar konusunda ek ihtisas yaparak uzmanlaşan ve romatolojik hastalıkların teşhis, tedavi ve takibini yürüten tabiplere romatolog denir. Romatoloji genel manasıyla yangısal yani halk içindeki tabirle iltihaplı eklem hastalıklarını...
 2. M

  Romatizmal Hastalıkların Belirtileri

  Romatizmal hastalıkların en değerli bulgusu ağrı yakınmasıdır. Ağrı eklem bölgeleri, kaslar, omurga üzere bölgelerde olabilir. kimi vakit tek bir bölge etkilenirken kimi vakit birden çok bölgede semptomlar ortaya çıkar. Romatizmal ağrının birtakım özellikleri: Ağrının istirahat esnasında ortaya...
 3. M

  Nöropatik Ağrı

  Nöropatik Ağrı Nedir? Nöropatik Ağrı omurilikten çıkan sonlardaki hasara bağlı olarak ortaya çıkan, ağrının yanı sıra yanma-donma, kaşınma, batma, iğnelenme üzere şikayetlerin de eşlik ettiği bir tablodur. Nasıl Ortaya Çıkmaktadır? Normal bir ağrıda; doku hasarı kararında (travma, kesilme...
 4. M

  Alzheimer Hastalığı (Bunama – Demans)

  Bunama, Demans, Alzheimer Hastalığı Tabirleri Ne Manaya Gelmektedir? Bu bahiste önemli bir baş karışıklığı göze çarpmaktadır. Halk içinde kullanılan bunama sözünün latince karşılığı demans sözüdür. Hastalık boyutunda unutma manasına gelmektedir. Alzheimer ise bunamanın (demansın) en sık görülen...
 5. M

  Baş Ağrısı

  Baş Ağrısı İle İlgili Sık Sorulanlar. Şüphesiz insanların en hayli şikayet ettiği sıhhat problemlerinden birisi de baş ağrısıdır. yaşamı boyunca baş ağrısı çekmemiş insan yok üzeredir. Nöroloji polikliniklerinde en sık müracaat sebebi de bir daha baş ağrısıdır. Baş Ağrısının Çeşitleri...
 6. M

  Baş Dönmesi

  Baş dönmesi ya da Latince karşılığı ile vertigo, kişinin kendisinin yahut etrafının hareket ediyormuş algısıdır. birtakım bazı hastalar bunu zelzele oluyormuş üzere yahut ayağının altından yer kayıyormuş üzere diye de tanım etmektedirler. Ekseriyetle saniyeler yahut dakikalarca sürer. Lakin kimi...
 7. M

  Beyin Damar Hastalıkları (İnme, Felç)

  İnme – Felç- Ne Demektir? Beyin damar hasarı niçiniyle ortaya çıkan, tek taraflı kol-bacakta güç kaybı, hissizlik, görme kaybı, konuşma bozukluğu, istikrar bozukluğu, konuşma-anlama bozukluğu üzere tablolara inme ismi verilmektedir. Halk içinde daha hayli felç manasında kullanılmaktadır. Hangi...
 8. M

  Epilepsi Nedir?

  Epilepsi Nedir? Epilepsi beynin bir küme hücrelerinden çok elektriksel boşalım (deşarj) kararı oluşan yinelayıcı nöbetler ile karakterize bir hastalıktır. Toplumda epilepsi nöbeti denilince ekseriyetle ani şuur kaybı ile olduğu yere düşen, tüm bedeni kasılan, ağzından köpük gelen...
 9. M

  Multipl Skleroz (MS-EMES)

  Multipl skleroz yahut halk içinde sık bilinen ismi ile MS hastalığı; hudut sistemi ortasında yer alan hücrelerin uzantılarının dış kısmını saran, miyelin ismi verilen kılıfın hasarı ile karakterize bir hastalıktır. Hudut sistemi içerisinde yer alan hücreleri birer elektrik jeneratörüne...
 10. M

  Huzursuz Bacak Sendromu

  Huzuru Bozan Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) aslında toplumumuzda çok sık görülen bir hastalıktı. Yaklaşık he 100 bireyden 5’inde bu hastalık vardır. Ancak hastalığın tanınmaması sebebiyle teşhis alan ve tedavi goren hasta sayısı çok düşüktür. Pekala, nedir bu Huzursuz Bacaklar Sendromu...
 11. M

  Epilepsi

  Epilepsi yani sara hastalığı dünyada 50 milyondan fazla bireyde görülmektedir. Peki, ilaç tedavisinin yanı sıra epilepsi hastaları olağan ömürlerinde nelere dikkat etmeliler? İşte, bugün sizlerle çocuktan yaşlıya her epilepsi hastasının uyması gereken altın kurallar diyebileceğimiz...
 12. M

  Epilepsi

  Halk içinde sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beynin bir bölgesindeki hücrelerin olağandışı elektrik sinyali üretmesiyle öbür bir deyişle kısa devre yapması ile ortaya çıkar. Epilepsi nöbetleri, ani biçimde ortaya çıkar. Beynin tümüne ya da belli bir kısmına yayılan elektriksel...
 13. M

  Huzursuz Bacak Sendromu

  Huzursuz bacak sendromu rahatsız edici bir his niçiniyle bacaklarını hareket ettirmek üzere denetim edilemeyen bir dürtü olarak tanımlanabilir. Bu durum çoklukla otururken yahut uzanırken akşam yahut gece saatlerinde gerçekleşir. Hareket etmek rahatsızlık hissini süreksiz olarak hafifçeletir...
 14. M

  Yaşlılarda Düşmeler

  Düşmeler; özellikli yaşlı beşerler için önemli bir meseledir. aslına bakarsanız kronik hastalıklara ikincil yürüme kuvvetlikleri, eklem şikayetleri niçiniyle hareketi kısıtlı olan bu hastalarda bir de düşmelerin eklenmesi hastayı büsbütün yatağa bağımlı duruma getirebilir. Bu hastalarda yaşla...
 15. M

  Motor Nöron Hastalığı (ALS)

  Motor nöron hastalığı beyinde ve omurilikte bulunan ve motor nöron denilen, hareket etmemizi sağlayan hudut hücrelerinin sebebi bilinmeyen bir biçimde vakit içinde ölmesi kararı orta çıkan bir hastalıktır. Bu küme hastalıkların en hayli bilineni ALS’dir. ALS’de hem beyin birebir vakitte...
 16. M

  Esansiyel Tremor

  Esansiyel tremor toplum ortasında genç, yaşlı herkesi etkileyebilen ve ellerde, başta yahut seste titreme ile kendisini gösteren bir hastalıktır. Çoklukla ailesel kökenlidir ve ailede birebir kuşakta olmasa bile farklı kuşaklarda emsal tremoru olan bireyler bulunabilir. kimi vakit elleri...
 17. M

  Epilepsi

  Epilepsi yinelayan nöbetlerle seyreden bir hastalıktır. Nöbetler birden fazla vakit 2 dakikadan kısa sürer lakin nöbet statusu denilen uzun vadeli nöbetler de olabilir. Nöbetler şuur kaybı yahut şuur bulanıklığı, kol ve bacaklarda kasılma, ani kuvvet kaybı, uyuşma, baş dönmesi, konuşma...
 18. M

  Parkinson Hastalığı

  Parkinson hastalığı bir hareket bozukluğudur. Hastanın şikayetinin detaylı dinlenmesi, aile hikayesi ve kullandığı ilaçların sorgulanması ile bir arada nörolojik muayene ekseriyetle teşhis için kafidir. İkincil niçinlerin dışlanması gayeli MR, EEG, EMG, kan testleri yahut nöropsikolojik testler...
 19. M

  Polinöropatiler

  Polinöropati bedenimizde yaygın olarak bulunan çevresel hudutların toplu olarak hastalandığı durumları söz eder. Hudutlar uçlardan hastalanabilir, tüm hudut lifleri boyunca hastalanabilir yahut omurilikten çıktıktan daha sonrasında köklerinden hastalanabilir. Bu 3 farklı hastalanma formu üç...
 20. M

  Multipl Skleroz (MS)

  MS, bedenin bağışıklık sisteminin kendi beyin ve omurilik sonlarının miyelin denen kılıflarına saldırması kararı ortaya çıkan bir bağışıklık sistemi hastalığıdır (otoimmün hastalık). Hastaların büyük kısmı âlâ huylu MS kümesinde yer alır. Bu kümedeki hastalar az sayıda ve uzun ortalarla atak...
Üst