Multipl Skleroz (MS)

Leila

Global Mod
Global Mod
MS, bedenin bağışıklık sisteminin kendi beyin ve omurilik sonlarının miyelin denen kılıflarına saldırması kararı ortaya çıkan bir bağışıklık sistemi hastalığıdır (otoimmün hastalık). Hastaların büyük kısmı âlâ huylu MS kümesinde yer alır. Bu kümedeki hastalar az sayıda ve uzun ortalarla atak geçirir ve ataklardan daha sonra tama yakın yahut büsbütün düzgünleşir. MS çoğunlukla görme bozukluğu, çift görme, kol yahut bacaklarda güçsüzlük, uyuşma, istikrar bozukluğu üzere şikayetlerle kendisini gösterir. En sık 20-40 yaşları içinde görülmekle birlikte çocukluk çağında yahut ileri yaşta da nadiren MS görülebilir. Şikayetler süreksiz olabildiği için tanıya ulaşmak her vakit fazlaca kolay değildir. MS hastalığının tanısı için atak olabilecek şikâyetin olması, bu şikayetle uyumlu en az 2 farklı muayene bulgusunun olması ve manyetik rezonans (MR) imgelerinde en az 5 tane 0.5 cm’den büyük, oval yapıda, uzun aksı beyin merkezine dik olan ve beynin derininde yerleşmiş lezyonun olması gerekir. Ayrıyeten teşhis için uyarılmış potansiyeller ve beyin omurilik sıvısı incelemeleri üzere yardımcı tetkiklerden de faydalanılır. MS teşhisini koymadan evvel yapılması gereken öbür değerli iş MS’i taklit edebilecek öbür hastalıkların dışlanmasıdır. Tüm bu etaplardan daha sonra hastaya MS ön tanısı konulabilir. Kesin MS tanısı için en az 2 atak yaşanmış olması gereklidir

Günümüzde MS, halk içinde en çok korkulan hastalıklardan biridir ve nörolojik şikayetleri olan herkes MS tanısı almaktan korkar. MS değilsiniz dendiğinde de inanmakta zorlanır. Unutulmamalıdır ki beyin ve omurilik MR’larında plak olmayan, uyarılmış potansiyel incelemeleri olağan olan (objektif tetkik bulguları) ve muayenesinde olağandışı objektif nörolojik bulgusu olmayan hiç kimse subjektif şikayetleri olsa dahi (sadece kişinin hissedebildiği lakin hekimin muayenede nazaranmediği) MS tanısı alamaz.

Birtakım şahısların hiç şikayeti olmamasına karşın öteki niçinlerle çekilen beyin MR’ında plak gibisi parlak küçük lezyonlar görülebilir. Bu noktada en kıymetlisi görülen bu lezyonların MS plağı olup olmadığına karar verilmesidir. Bu karar lezyonların formu, dağılımı, ilaç tutup tutmadıklarına ek olarak hastanın muayenesine ve öteki tetkiklerine bakılarak karar verilir. Şayet çabucak karar verilemiyorsa ki az olan bir durum değildir hasta takibe alınır ve sonucun vakit ortasında verilmesi planlanır.

MS tanısı aldıktan daha sonra hastaya, duruma göre atak tedavisi ve gerisinden müdafaa tedavisi verilir ve sistemli takibe alınır. Deneyimlerime dayanarak epeyce net bir biçimde söyleyebilirim ki hayatla barışık ve müspet olan şahıslarda hastalık daima âlâ huylu olma eğilimindeyken mutsuz ve daima negatif kişiliklerde hastalığın seyri berbat olma eğilimindedir. Zira bağışıklık sistemi ruhsal durumdan fazlaca fazla etkilenmektedir.

MS hastalarının birçok olağan hayatlarını herkes üzere yaşarlar ve kendileri söylemese kimse MS olduklarını anlayamaz. Lakin halk içinde daima en makus durumdaki hastalar öne çıkarılır, tüm MS hastalarının sonu birebir biçimde olacakmış üzere bir algı ortaya çıkmıştır. halbuki gerçekler epey farklıdır. İşinde gücünde olan ve olağan hayatına devam eden olağan beşerler oturup internet sayfalarına palavra yanlış içerikler eklememektedir. Kendisi berbat durumda olan ve her insanın de kendisi üzere makus hissetmesini isteyen kimi şahıslar yahut kendisini acındırmayı sevenler ise palavra yanlış içerikler ekleyerek öteki insanların da telaşa kapılmasına yol açarlar. Hastalığınız ile ilgili en gerçek bilgiyi hekiminize sorarak öğrenmeniz en gerçek davranış hali olacaktır. Boş yere üzülerek ve gerilime girerek geçirdiğiniz her dakika kaybedilmiş sayılır ve hayatımızda saniyeler bile epeyce değerlidir.
 
Üst