AG ve OG ne demek ?

mavisaclikiz

Global Mod
Global Mod
AG ve OG Ne Demek?

AG ve OG, ozellikle finans, muhasebe ve mali raporlama alanlarnda kullanlan ksaltmalardr. AG, 'Aktif Toplam' anlamna gelir ve bir bilancodaki toplam aktif miktarn temsil eder. OG ise 'Oz Kaynaklar Toplam' anlamna gelir ve bir bilancodaki toplam oz kaynak miktarn temsil eder.

AG ve OG'nin Bilancolardaki Rolu

Bilanco, bir sirketin finansal durumunu ve aktifleri ve pasifleri gosteren bir tablo olarak tanmlanr. Bilanco, sirketin mali durumunu incelemek icin bir yol saglar. AG ve OG, bilancolarn aktif ve oz kaynaklarndan olusan iki temel ksmn temsil eder.

AG, bir sirketin aktiflerinin toplam tutarn temsil eder. AG, ksa vadeli ve uzun vadeli aktiflerin toplam tutarnn bir ozetidir. Ksa vadeli aktifler, odemelerin yaplmas icin kullanlan varlklarn toplam degerini temsil eder. Uzun vadeli aktifler ise sirketin sahip oldugu varlklarn toplam degerini temsil eder.

OG ise bir sirketin oz kaynaklarnn toplam tutarn temsil eder. OG, sirketin mulkiyet haklarnn ve hisselerinin toplam degerini temsil eder. Hisse senedi, oz kaynaklarn baslca parcasdr. Hisse senetleri, sirket hissedarlarna sahip olduklar oz kaynaklarn belirli bir oranna sahip olduklarn gosterir.

Sonuc

AG ve OG, bilancolarn aktif ve oz kaynaklarnn ozetlerini temsil eder. AG, sirketin aktiflerinin toplam tutarn temsil ederken, OG ise sirketin oz kaynaklarnn toplam tutarn temsil eder. AG ve OG, bir sirketin finansal durumunu goz onunde bulundurmak icin onemli gostergelerdir.
 
Üst