Atina Okulu Tablosu Hakkında Farklı Bilgiler

Bakec

New member
Orta Çağ karanlığından çıkan Avrupa’nın sanat, bilim ve ideoloji bahislerinde süratli bir yükseliş yaşadığı Rönesans periyodunun en ünlü ressam ve mimarlarından olan Raphael’in Atina Okulu isimli tablosu daha doğrusu duvar freski, tıpkı devrin ünlü isimlerinden olan Leonardo Da Vinci’nin Antik Yunan ideolojisinin bir daha doğuşu hakkındaki kanılarından ilham alınarak Vatikan’da bulunan Apostolik Sarayı’nın duvarlarına yapılmıştır.

Rönesans devrinin en seçkin örneklerinden biri olarak kabul edilen Atina Okulu tablosuna ne vakit baksanız farklı bir ayrıntı ile müsabakanız mümkün. esasen Raphel’in de maksadı buydu; Antik Yunan ile Rönesans devrini bir ortada gösterecek bir eser yapmak. Ortadan yüzlere yıl geçmesine karşın hala hakkında konuştuğumuza göre bu hedefine ulaşmış görünüyor. Gelin Atina Okulu tablosu ve ressamı Raphael hakkında kimi kıymetli bilgilere yakından bakalım.

Atina Okulu tablosu hakkında bilgiler:

Raphael, Rönesans’ın genç süperstarıdır
Atina Okulu’nda bilginin farklı kolları temsil edilir
Fotoğrafta, büyük Antik Yunan filozoflarının birçoklarıyla karşılaşmak mümkün
Fotoğrafın merkezinde Platon ve Aristoteles bulunur
Raphael, Atina Okulu’nu çizme bakılırsavini şahsen devrin papasından almıştır
Raphael, sarayın farklı odalarında da çalışmıştır
Az kalsın Atina Okulu kocaman bir karmaşaya dönüşecekti
Michelangelo ile Raphael’in ortak bir yanları var
Atina Okulu, geniş bir temanın kesimidir
Atina Okulu, mimari bir illüzyondur


Raphael, Rönesans’ın genç süperstarıdır:

1483 – 1520 yılları içinde çok kısa bir ömür sürmüş olan Raphael, tam ismiyle Raffaello Sanzio da Urbin; Rönesans devrinin en genç isimlerindendir ve bir süperstar olarak kabul edilir. 1509 – 1511 yılları içinde yaptığı Atina Okulu tablosundan evvel de eşsiz yapıtlara imza atmış olan ressam, sonrasındasında Stanza Della Segnetura’daki dört duvarı daha boyamıştır.

Atina Okulu’nda bilginin farklı kısımları temsil edilir:

Atina Okulu tablosunun ana teması bilgidir. Fotoğrafta karşımıza çıkan Antik Yunan filozoflarının ortak özelliği, bilgiyi aramış olmalarıdır. esasen tablonun isminin Scuola di Atene yani Atina Okulu olmasının da sebebi budur. Tabloda bulunan her bir figür, periyodunda farklı yollarla bilgiyi arama gayretine girişmiştir. Bu açıdan incelendiği vakit Atina Okulu tablosu bilgi ideolojisinin ve Antik Yunan filozoflarının ortaya koyduğu fikirlerin Raphael tarafınca bir gruplandırılmasıdır.

Fotoğrafta, büyük Antik Yunan filozoflarının birçoklarıyla karşılaşmak mümkün:

Atina Okulu tablosunda ideoloji ve bilgi üzerine çalışmış 50 kişi resmedilmiştir. Bu bireylerin her biri klasik Antik Yunan filozofu, bilim insanı, matematikçi ve öbür bilgi arayışında olan bireylerdir. İkonografi sistemi kullanılarak yerleştirilen tüm bu bireyler içinde Antik Yunan dünyasında ismini duyduğumuz bir fazlaca isim var. Tüm bu isimler, kendi fikir sistemlerine nazaran gruplandırılmış ve ortaya koydukları fikirleri en âlâ yansıtan figürler halinde resmedilmişlerdir.


Fotoğrafın merkezinde Platon ve Aristoteles bulunur:

Atina Okulu tablosu küçük kümeler halinde sohbet eden 21’den çok figürden oluşur. Hepsi erkek olan bu şahıslar içinde en bariz ve merkezde olan ise Platon ve Aristoteles’tir. Yan yana resmedilen ikiliden daha yaşlı olanın Platon, yanındakinin ise öğrencisi Aristoteles olduğu düşünülmektedir. Derin bir sohbet ortasında resmedilen ikilinin elinde Timaeus ve Nicomachean Ethics yapıtlarının ciltleri görülmektedir.

Raphael, Atina Okulu’nu çizme misyonunu şahsen devrin papasından almıştır:

Kesin olarak bilinmemekle bir arada sanat tarihçilerinin ortak görüşüne göre Raphael, Vatikan’da bulunan Apostolik Sarayı’nın duvarlarına Atina Okulu’nun da içlerinde bulunduğu dört duvar fotoğrafını çizme vazifesini şahsen devrin papası II. Julius’tan almıştır. Vatikan’da Antik Yunan filozoflarının fotoğraflarının olması garip görünse bile bu eser, özel bir temanın kesimidir.

Raphael, sarayın farklı odalarında da çalışmıştır:

Raphael, Apostolik Sarayı’nda sırf Atina Okulu freskini çizdiği odada çalışmamıştır. Öncesinde imza odası olarak bilinen Stanza Della Segnatura odasının duvarlarında da çalışmıştır. Bu odada en kıymetli kiliseleri evrakları imzalanır, mühürlenir ve kanun haline getirilirdi. İmza odası beraberinde papanın şahsi kütüphanesi ve Apostolik Signatura Yüksek Mahkemesi’nin toplantı odasıydı. Bu niçinle Raphael’in fresklerde kullandığı temalar hukuk, din, edebiyat ve ideolojiden oluşuyordu.


Az kalsın Atina Okulu kocaman bir karmaşaya dönüşecekti:

Atina Okulu tablosu 50’den çok kişinin ve 21’den figürün resmedildiği bir fresktir. senelerca süren çalışmalar Raphael için hiç kolay geçmemiştir zira her bir kişi, farklı bir kişi olmalıdır. Az kalsın bir karmaşaya dönüşecek olan farklılıkları göstermek için ressam, resmettiği her bir şahısta farklı bir cübbe detayı kullanmıştır. Bu sayede daha sonraki senelerda sanat tarihçileri fotoğraf üzerinde hayli daha ayrıntılı çalışmalar yapabilmişlerdir.

Michelangelo ile Raphael’in ortak bir yanları var:

Raphael, Apostolik Sarayı’nın duvarlarına büyülü imzasını atarken çabucak yan tarafta bulunan Sistine Şapeli’nde, Rönesans periyodunun öbür değerli isimlerinden biri olan Michelangelo çalışıyordu. İkilinin ortak noktası ise bu misyonu devrin papası olan II. Julius’tan şahsen almış olmalarıdır. Papadan bu biçimde bir nazaranv almak, devrin sanatkarlarının en büyük hayaliydi. Papadan çizim bakılırsavi almak demek, ressamın artık bir usta olduğu manasına gelmekteydi.


Atina Okulu, geniş bir temanın modülüdür:

Raphael, sırf duvarlara hoş bir şeyler çizmedi; o, bugün bile üzerinde tartışılan dört freskten oluşan bir tema resmetti. Teolojiyi temsil edilen Disputa ve edebiyatı temsil eden Panassus’tan daha sonra tamamladığı üçüncü tablo bilgiyi temsil eden Atina Okulu’dur. Tüm freskler birbiri ile yüzleşir ve bu açıdan baktığımız vakit aslında farklı disiplinler Vatikan’da bir sarayda birleşmiş olur.

Atina Okulu, mimari bir illüzyondur:

Tüm uzmanlara bakılırsa Atina Okulu tablosu, aslında mimari bir illüzyondur. Entelektüel ve soyut bir kavram, Atina Okulu tablosu ile bir arada görselleştirilerek somut hale getirimiştir. İdeoloji tarihinde Antik Yunan filozofları tarafınca işlenen birbirinden farklı fikir sistemleri, bu tabloda ustalıkla belli kümelere ayrılmıştır. bu biçimdece Atina Okulu tablosu, karmaşık ideoloji derslerini kolaylaştıran somut bir paha haline gelmiştir.

Her baktığınızda farklı ayrıntılarla karşılaşacağınız Rönesans periyodunun değerli ismi Raphael imzalı Atina Okulu tablosu ve ressamı hakkında bilmeniz gereken değerli ayrıntılardan bahsettik. Atina Okulu tablosu hakkındaki niyetlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
 
Üst