Avrupa Birliğinin temeli nedir ?

pembikbulut

Global Mod
Global Mod
Avrupa Birliğinin temeli, çeşitli sebeplerden dolayı, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıktı. İki savaş arasındaki karmaşık tarih, Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu gösteriyor. II. Dünya Savaşı'nın ülkeler arasındaki ilişkileri bozduğu ve bölgede kalıcı barışın sağlanması gerektiği anlaşıldı. İşte bu noktada Avrupa Birliği'nin temelleri atıldı.

Avrupa Birliğinin Kökeni

Avrupa Birliği'nin kökeni, 1945 yılında, II. Dünya Savaşı sonrasında, ilk önce Fransa ve Almanya arasında bir çerçeve oluşturmak için ortaya atılan Fransız-Alman Dostluk Anlaşması'na dayanmaktadır. Bu anlaşma, Fransa ve Almanya arasında mevcut karşılıklı güveni ve bağımsızlığı arttırmak için kurulmuştur. Bu kapsamda, 1948'de, Almanya ve Fransa arasında bir ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Almanya'nın ekonomik politikalarının Fransa'nın kontrolü altında oluşmasını, Fransa'nın da Almanya'yı ekonomik olarak desteklemesini öngörmüştür.

Avrupa Birliğinin Temellerinin Atılması: Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EAET), Avrupa Birliği'nin temellerinin atılmasının ilk aşamalarıdır. 1957'de, AET ve EAET, bir resmi anlaşma ile kurulmuştur. AET, tarım ve ticaret üzerinde ortak politikalar geliştirmek ve üye ülkeler arasında mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kurulmuştur. EAET, Avrupa'da nükleer enerjinin kullanımının arttırılması ve atom enerjisinin ortaklaşa kullanımının sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Avrupa Birliğinin Günümüzdeki Temeli

Günümüzde, Avrupa Birliği, 28 üye ülkeden oluşmaktadır. Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmaları, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'ndan esinlenerek, 1957'de imzalanan Roma Anlaşması ile daha da güçlendirilmiştir. Roma Anlaşması, AB ülkelerinin ekonomik politikalarını, tarım, ticaret ve iç pazarın ortak bir çerçeveye oturtulmasını öngörmüştür.
 
Üst