Batıl davranış ne demektir ?

mavisaclikiz

Global Mod
Global Mod
Batl Davransn Tanm

Batl davrans, insanlarn ve gruplarn arasndaki iliskileri ve davranslarn, toplumsal normlarn, degerlerin ve kurallarn dsna ckarken ortaya ckan davranslar ifade eder. Batl davrans, toplum tarafndan kabul edilmeyen bir sekilde gosterilen ve ifade edilen davranslarn turudur. Batl davrans, kisinin toplumsal kurallarn dsna ckmas, toplumsal normlarn ihlal edilmesi veya yasalara aykr davranmasndan kaynaklanr.

Batl Davransn Ornekleri

Batl davransn en yaygn ornekleri arasnda siddet, tehdit, kufur, hrszlk, yasa ds faaliyetler, kumar, uyusturucu kullanm ve cevre kirliligi saylabilir. Insanlarn toplum tarafndan kabul edilmeyen davranslarn ve eylemlerini sergilemesi, toplumsal kurallarn ihlal edilmesi ve yasalara aykr davranslarn meydana gelmesi, batl davransn en yaygn orneklerindendir.

Batl Davransn Sonuclar

Batl davrans, toplum tarafndan kabul edilmeyen davranslarn sergilenmesi sonucu ortaya ckar ve cogu zaman ciddi sonuclar dogurur. Bunlar arasnda, ahlaki ve yasal sonuclar, toplumsal sosyal uyum eksikligi, mali tazminat, ceza ve hukumluluk saylabilir. Ayrca, insanlarn toplum tarafndan kabul edilmeyen davranslarn sergilemesi, toplum tarafndan dslanma, reddedilme ve ayrmclkla karslasma olaslgn da artracaktr.

Batl Davrans Onlemek

Batl davrans onlemek icin, kisinin iyi bir ahlak ve toplumsal kurallara sahip olmas gerekir. Ayrca, insanlarn iyi bir toplumsal sosyal uyum saglamas ve toplum tarafndan kabul edilen davranslar sergilemesi gerekir. Bunun yannda, insanlarn toplum tarafndan kabul edilmeyen davranslarn sergilemelerini onlemek icin, toplumsal kurallarn ve yasalara uygunlugun onemi vurgulanmaldr. Ayrca, toplum tarafndan kabul edilmeyen davranslarnn sonuclarnn vurgulanmas, kisinin toplum tarafndan kabul edilmeyen davranslar sergilemesini onleyecektir.
 
Üst