Beyin Sisi

Leila

Global Mod
Global Mod
Beyin tüm organları denetim eden, kişiliğimizi, ruh sıhhatimizi belirleyen ana organdır. Tüm organların bir bütün ve sistem ortasında çalışmasına imkan sağlar. Tüm organlar beynin sıhhatini düzenlemek ve hayatı idame ettirmek için elinden geleni yapar. bir daha de insan yani şuur kendi organlarını ve bedenini hasta etmek için çalışır. Hastalıkların en değerli niçinlerinin başında; İnsan ve teknoloji, etraf gelir. Gerilim, kronik toksisite, beslenme ve uyku bozuklukları ve en kıymetlisi hareketsizlik hastalığa giden yolu açar. Bu sebepler bedende kronik enflamasyon tablouna niye olur ve kronik hastalıklara yer hazırlanır.

Hastalıkların oluşum düzeneklerinden kıymetli bir niye olan Kronik Enflamasyon:

Toksisite,

Beslenme alışkanlıkları

Uyku bozuklukları,

Disbiosis, Bağırsak flora bozuklukları

Gerilim,


Enflamsyon biroldukça maddenin(mediatör) meydana getirdiği, bedenin kendini muhafaza ve hasarını tamir etmeye çalışması durumudur. Birçok vakit yararlı olan ve bizi koruyan bu sistem enflamasyonun kronikleşmesi durumunda bedene ziyan veren değerli bir düzenek haline gelmektedir.

Kronik enflamasyonda bulgular birçok vakit alevli değildir. Rastgele bir rahatsızlık vermeden sinsi bir biçimde, hastalık belirti ve bulguları ortaya çıkmadan evvel senelerca devam edebilir.

Kronik enflamasyon bedeni sardığında diyabet, tansiyon, eklem ve kas hastalıkları, romatizmal hastalıklar, MS, Parkinson, Alzheimer, Ankilozan Spondlit, otoimmun hastalıklar üzere pek fazlaca hastalıkla karşımıza çıkabilir.

Kronik enflamasyon bedendeki tüm doku ve organları olumsuz istikamette etkileyen ve birfazlaca kronik hastalığın ortaya çıkmasına yol açabilen kıymetli bir ortak sebeptir. Kronik enflamasyondan en çok etkilenen sistemlerin başında beyin ve hudut sistemi gelmektedir. Nöroenflamasyon (Leaky Brain) olarak isimlendirilen bu klinik tablo nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra psikiyatrik hastalıkların da ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilmektedir.

Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar: Multipl skleroz, Parkinson hastalığı, Alzheimer, ALS, demans, nöropatiler, beyin damar hastalıkları ve felçler, migren, karpal tünel sendromu, depresyon, otizm spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite vs.

Beyin aslında biroldukça açıdan korunmaya alınmış özel bir organdır. En kıymetli muhafaza kalkanı kan beyin bariyeridir. Kan beyin bariyeri rastgele bir niçinle fonksiyonunu yitirdiğinde beyin ve hudut sistemi hastalığa hassas hale gelir. Bir filtre üzere çalışan bu bariyer beyefendisinin muhtaçlığı olan ögelerin geçişine müsaade verirken, başka ögelerin SSS yapılarına geçişini mahzurlar. Kan-beyin bariyerinin geçirgenliğinin bozulması (leaky brain) beyin ve başka merkezi hudut sistemi yapılarındaki enflamasyon sürecini başlatır. Beyin sisi dediğimiz bu tabloda bireyde unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, tükenmişlik, ağrı, konsantrasyon kuvvetliğü, isim bulmada zorlanma, uyku bozuklukları ortaya çıkar özetlemek gerekirse bu bireylerin zihinsel kabiliyetleri, yakın ve uzak devir hafızaları ve konsantrasyonları zayıflamış, düşünme yeteneklerinin üzerine adeta bir sis perdesi çökmüş üzeredir.
 
Üst