Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik Artırımına Dair Konuştu

arkamikontrolet

New member
Malumunuz, bizimle birlikte elektrik ve doğal gaz artırımları da yeni yıla girdi. 2022 yılına girdikten epeyce kısa bir süre daha sonra elektriğe yüzde 130’a kadar, doğal gaza ise yüzde 25 artırım yapılacağı duyuruldu. Bunun üzerine bugün Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi İdare Heyeti da bugünden itibaren uygulanacak olan elektrik tarifesine dair birtakım açıklamalarda bulundu.

Güç maliyetlerine uygulanan artırımların ülkenin tüm iktisadını etkileyip enflasyonun artmasına sebep olan bir durum olduğu kaydedilen açıklamada TRT Hissesi ve Güç Fonu’nun kaldırılmasının kâfi olmadığına dikkat çekilirken, buna ek olarak KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi önerildi. Konsey ayrıyeten, Aralık 2021’de 150 kWh’lık tüketimim karşılığının 137,5 TL olduğunu belirtirken, bu faturanın Ocak 2022 itibariyle yüzde 50’lik bir artırımla 206 TL’ye yükseldiğini aktardı.

Artırımlar Türkiye’nin tüm iktisadını olumsuz etkileyecek


EMO İzmir Şubesi İdare Kurulu’nca yapılan açıklamada, yeni tarife daha sonrası 4 kişilik bir ailenin minimum hayat standartları ortasında tüketeceği öngörülen 230 kWh’lik gücün faturasına yüzde 73 civarında bir artışın yansıyacağının ve faturanın 364 TL’ye çıkacağının hesaplandığı açıklandı. Birinci kademe hududunun mağduriyete sebep verecek derecede düşük tutulduğuna vurgu yapan İdare Şurası, bunun da 230 kWh’ye yükseltilmesi gerektiğini aktardı. Heyetin “Sayıları hayli az olan ve tüketimi 150 kWh’nın altında kalan ailelerin faturaları bile yarı yarıya artacakken, tüketimine bağlı olarak 150 kWh’nın üstüne çıkan aileler kademe kademe artan daha yüksek artırım oranıyla karşı karşıya kalacaklar.” tabirlerini kullandığı açıklama şöyle devam etti:

“EMO’nun hesaplamalarına nazaran, 4 kişilik bir ailenin minimum hayat standartları için tüketeceği var iseyılan 230 kWh’lik gücün faturası yüzde 73’lük artışla 211 TL’den 364 TL’ye yükseldi. bu biçimdece tüketimi hayli düşük olan konutlar için yüzde 50 olan artırım oranı, standartta yakın tüketimi olan konutlar için yüzde 73’e yükseldi. Kış aylarında ısınma, yaz aylarında soğutma için de elektrik kullanan ortalama tüketimi daha yüksek olan konutlarda ise artırım oranı, tüketim büyüklüğüne bakılırsa yükselecektir. Örneğin aylık tüketimi 450 kWh olan bir ailenin 412 TL olan aylık faturası yüzde 94 artarak, 800 TL’ye yükselecektir.”

Öte yandan bu durumun tüm ekonomiyi olumsuz bir biçimde etkileyeceğini kaydeden konsey, “Bu niçinle güçte, üretiminden başlayarak, tüketimine kadar tüm süreçler kamu faydası temeline bakılırsa bir daha planlanmalıdır. Özelleştirilen santralların kamulaştırılmasının yanında, kamunun düşük maliyetle üretim yapmak için yenilenebilir güç kaynaklarına yatırım yapması gereklidir. Elektrik dağıtım bölgelerinin de kamulaştırılarak, merkezi planlama unsurlarına geri dönülmesiyle elektrik faturalarında gerçek manada bir istikrar oluşacaktır.” biçiminde teklifte bulundu.
 
Üst