Engellilik Nedir 3 Örnek ?

pembikbulut

Global Mod
Global Mod
Engellilik Nedir?

Engellilik, bir kişinin bedensel, zihinsel, duygusal veya sosyal durumunun normalden farklı olması ve bu durumun günlük yaşamda, iş hayatında veya sosyal ilişkilerde bazı kısıtlamalara neden olması durumunu ifade eder. Engellilik, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel veya sosyal işlevselliklerini etkileyebilir ve çeşitli seviyelerde görülebilir. Her bireyin engelli olma deneyimi farklıdır ve engellilik birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir.

Engellilik kavramı, sadece fiziksel kısıtlamalara değil, aynı zamanda zihinsel, duygusal ve sosyal kısıtlamalara da işaret eder. Engellilik, bir kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir ve toplumun her alanında karşılaştığı engeller nedeniyle bazı haklardan yoksun kalabilir. Engelli bireyler, erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve diğer birçok alanda eşit fırsatlara erişim konusunda mücadele edebilirler.

Fiziksel Engellilik

Fiziksel engellilik, bir kişinin vücut yapısını veya fonksiyonlarını etkileyen bir durumdan kaynaklanır. Bu tür engeller, doğuştan olabilir veya sonradan bir hastalık, kaza veya travma sonucu ortaya çıkabilir. Örneğin, bir kişinin felç geçirmesi sonucu bacaklarını kullanamaması veya bir kaza sonucu uzuv kaybı yaşaması fiziksel engellilik örneklerine örnektir.

Fiziksel engellilik, kişinin hareket yeteneğini etkileyebilir ve günlük yaşam aktivitelerini sınırlayabilir. Engelli kişiler, tekerlekli sandalye kullanımı, protezler veya diğer yardımcı cihazlar aracılığıyla hareket edebilirler. Bu bireylerin erişilebilirlik, ulaşım ve istihdam gibi alanlarda karşılaştıkları engelleri aşmaları için çeşitli önlemler alınması gerekebilir.

Zihinsel Engellilik

Zihinsel engellilik, bireyin bilişsel işlevlerinde belirgin bir kısıtlamaya sahip olması durumunu ifade eder. Bu tür engeller genellikle doğuştan gelir ve bireyin öğrenme, iletişim, bellek ve problem çözme gibi becerilerini etkileyebilir. Down sendromu gibi genetik bozukluklar veya nörolojik hastalıklar zihinsel engelliliğe örnek olarak verilebilir.

Zihinsel engelli bireyler, eğitim, istihdam ve sosyal ilişkilerde bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Bu bireylerin ihtiyaç duydukları destek ve bakım, yaşamlarını daha bağımsız ve tatmin edici hale getirmek için önemlidir. Özel eğitim programları, terapi ve toplumda destek hizmetleri, zihinsel engelli bireylerin potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olabilir.

Duygusal ve Sosyal Engellilik

Duygusal ve sosyal engellilik, bir kişinin duygusal durumu veya sosyal ilişkilerindeki kısıtlamaları ifade eder. Bu tür engeller, ruh sağlığı sorunları, otizm spektrum bozukluğu veya sosyal anksiyete gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Örneğin, bir kişinin otizm spektrum bozukluğu yaşaması, sosyal etkileşimde zorluklar yaşamasına ve duygusal bağlantı kurmada güçlük çekmesine neden olabilir.

Duygusal ve sosyal engellilik, kişinin günlük yaşamda kendini ifade etme yeteneğini, ilişki kurma becerisini ve toplumda yer alma yeteneğini etkileyebilir. Bu tür engellerle başa çıkmak için terapi, danışmanlık, destek grupları ve sosyal beceri eğitimi gibi kaynaklar önemlidir. Toplumsal farkındalık ve kabul, duygusal ve sosyal engelli bireylerin toplumda tam olarak yer alabilmeleri için önemlidir.

Engellilik, geniş bir yelpazede ortaya çıkabilen ve her birey için farklı deneyimlerle ilişkilendirilebilen bir kavramdır. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal engellilik türleri, bireylerin yaşamlarını farklı şekillerde etkileyebilir ve her biri için farklı destek ve kaynaklar gerektirebilir. Engellilik konusunda toplumsal farkındalık ve destek, herkesin tam katılımını teşvik etmek ve engelleri aşmak için önemlidir.
 
Üst