Epilepsi Nedir?

mimikralicesi

Global Mod
Global Mod
Epilepsi Nedir?

Epilepsi beynin bir küme hücrelerinden çok elektriksel boşalım (deşarj) kararı oluşan yinelayıcı nöbetler ile karakterize bir hastalıktır. Toplumda epilepsi nöbeti denilince ekseriyetle ani şuur kaybı ile olduğu yere düşen, tüm bedeni kasılan, ağzından köpük gelen, kol-bacaklarında şiddetli çırpınmaların olduğu nöbet tipi akla gelmektedir. Fakat nöbet tipleri pek farklı olabilmektedir. kimi vakit bir iş yaparken ansızın donakalma, sabit bir noktaya bakma, ağzını şapırdatma, eliyle hedefsiz olarak bir şeyler ile oynama, kol-bacaklarda istemsiz atmalar üzere durumlarda nöbet aktivitesi olabilmektedir.

Psikolojik Bir Rahatsızlık mıdır?

Epilepsi psikolojk bir hastalık değildir. Lakin epilepsi nöbetleri külfet, gerilim durumlarında artış gösterebilmektedir. Ruhsal hastalıklarda da bayılmalar olabilmektedir. Lakin bunlar epilepsi nöbetinden hayli farklıdır. Bu iki durumun birbirinden ayırt edilmesi yanlış ve gereksiz tedavinin önlenmesi için son derece değerlidir.

Epilepsi Çocukluk Hastalığı mıdır?

Hayır. Epilepsi nöbetleri hayatın her periyodunda görülebilir. Lakin en sık hayatın birinci yılında ve 60 yaş daha sonrasında görülmektedir. Erişkin devirde beyin damar hastalıklarından daha sonra en sık görülen nörolojik hastalıktır.

Toplumda Epilepsi Nöbet Sıklığı Nedir?

Toplumdan topluma değişebilmekle bir arada yılda 20-100/100.000’dir. Hayat uzunluğu nöbet riski ise %3’tür. Yani ender görülen bir durum değildir. Tek bir nöbet epilepsi hastalığı değildir. Teşhis, 2’den epeyce nöbet geçirilmesi durumunda temalır.

Teşhisi Nasıl temalır?

Teşhis, nöbeti bakılırsanlerin müşahedeleri, hastanın muayenesi ve klinik testler kararında temalır. Tek başına muayene ya da testler ile teşhis konulmaz. Öbür bir deyişle tabibim benim EEG’me ve ya MR’ıma baktı, sen epilepsi hastasısın dedi demek son derece yanlıştır.

Her Sene EEG-MR-Kan Analizleri Yaptırmalı mıyım?

Hayır. bu türlü sistemli olarak analiz yaptırmak gerekmez. Tabip tarafınca gerek görüldüğünde kısa aralıklar ile bile bu analizler istenebilir. Lakin rutin olarak istenmesi yanlıştır. Kullanılan ilaçların öbür organlara ziyan vermesini önlemek emeli ile aralıklı kan analizleri yapılması yanlışsız bir davranıştır.

Ailemde Epilepsi Hastaları Var. Bende de Olur mu?

Ailesinde epilepsi olmayanlara bakılırsa risk biraz daha artmıştır. Lakin genel olarak bu genetik bir hastalık değildir. Çok az olarak genetik geçişli tipler görülebilmektedir.

Epilepsi yol açar?

Hastaların büyük çoğunluğunda kesin niye ortaya konamamakla birlikte, baş travmaları, inme, beynin oksijensiz kalması, beyin enfeksiyonları üzere durumlarda nöbetler ortaya çıkabilmektedir.

Epilepsi Nöbetini Tetikleyebilen Durumlar Var mıdır?

Özellikle uykusuzluk, ilaçları sistemsiz almak yahut hiç almamak, ateşli hastalıklar nöbet geçirme riskini arttırabilmektedir. Her ne kadar ruhsal bir hastalık olmasa da ağır gerilim durumları nöbette artışa yol açabilmektedir.

Epilepsi Nöbeti Gördüğümüzde Ne Yapalım?

-Öncelikle sakin olun. Toplumda en sık yapılan hastanın çenesini açmaya-dilini çıkarmaya çalışmak, üstüne su dökmek, soğan-kolonya koklatmak, koluna-bacağına bastırmak ve hatta kalp masajı yapmaya çalışmak üzere durumlar mutlaka YANLIŞTIR.

-Doğru olanı; hastaya ziyan verebilecek soba, keskin cisimler, su kenarı üzere yerlerden uzaklaştırın. Kustuğunu yahut balgamını akciğerine kaçırmaması için sağ ve ya sol yan yatırın. Nöbetin geçmesini bekleyin.

-Nöbet ekseriyetle 2-3 dakika daha sonra sonlanacaktır. yinelayan nöbet durumunda kesinlikle hastayı acil servise gdolayın.
 
Üst