Epilepsi

mimikralicesi

Global Mod
Global Mod
Halk içinde sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beynin bir bölgesindeki hücrelerin olağandışı elektrik sinyali üretmesiyle öbür bir deyişle kısa devre yapması ile ortaya çıkar.

Epilepsi nöbetleri, ani biçimde ortaya çıkar. Beynin tümüne ya da belli bir kısmına yayılan elektriksel aktivite kaynaklıdır. Nöbet tipleri beynin hangi bölgesinde başladığına nazaran değişir. Epilepsi nöbetleri şuur kaybı, denetimsiz beden hareketleri halinde olabileceği üzere, rahatsız edici his, uyku hali, uyuşukluk, garip tat ve kokular alma yahut dalma halinde olabilir. Birçok nöbet 30 saniye-2 dakika içinde sürer.

niçinleri


 • Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar


 • Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması


 • Genetik ve metabolik hastalıklar


 • Tümörler


 • Baş travması


 • Gelişimsel beyin malformasyonları


 • Menenjit üzere beyin enfeksiyonları
Belirtiler


 • Bedende ani kasılmalar


 • Kollarda ve bacaklarda denetim edilemeyen hareketler


 • Şuur kaybı


 • Kısa bir süre seslere yahut konuşmalara cevap verememe


 • Sabit bir noktaya bakmak


 • Auralar yani haberci bulgular (uyuşma hissi, görme yahut duyma değişikliği, mide bulantısı ya da midede baskı hissi, güzel olmayan kokular alma, ani kaygı hissi)
Teşhis

Epilepsi hastalığında teşhiste en değerli adım ayrıntılı tıbbi hikaye almak, fizik muayene, nörolojik muayene ve hastanın/yakınının nöbet anında olanları tariflemesi yahut görüntü üzere kayıt almasıdır. EEG ve CT/MRG teşhiste kullanılan başka tekniklerdir. EEG beynin elektriksel aktivitesini ölçen bir prosedürdür. Diğer bir başlıkta detaylı anlatılacaktır.

Tedavi formları

Epilepsi hastalarının birçok epilepsi ilaçları ile tedavi edilebilir. İlaçlarla nöbetlerin durdurulması amaçlanır. Bu niçinle ilaçların sistemli olarak kullanması epey değerlidir. İlaç tedavisi ile güzelleşme yahut nöbet denetimi sağlanamayan hastalarda epilepsiye sebep olan altta yatan duruma göre cerrahi tedaviler uygulanabilir. Uygun hastalarda vagal hudut stimülatörü uygulanabilmektedir. Göğüs altına yerleştirilen pil, vagus hududunu aşikâr aralıklarla uyarır ve bu nöbetlerde azalma sağlayabilir. Bilhassa çocuk yaşlarındaki nöbetlerde ketojenik diyet denenebilir. Ayrıyeten, gerilimi yönetmek, alkollü içecekleri sınırlamak, ışıklı uyaranlardan ve sigaradan kaçınmak üzere teknikler nöbeti engellemede tesirlidir.

Nöbet anında nelere dikkat edilmeli?

Epilepsi nöbeti geçiren kişinin, lisanını ısırmasını önlemek için ağzına sert bir cisim yerleştirmek yanlıştır. Sert cisim hastanın dişlerini kırabilir ya da boğazını tıkayarak nefes almasını engelleyebilir. Bu niçinle epilepsi nöbeti sırasında hasta yan yatırılmalıdır. Bu sayede nöbet sırasında salya ya da kusma var ise hastanın nefes borusuna kaçması önlenir. Başını çarpmaması için baş sabitlenmelidir. Etraftaki ziyan verici eşyalar uzaklaştırılmalı ve var ise gözlükleri çıkarılmalıdır. Ayrıyeten kişinin etrafı boş bırakılarak rahat nefes alması sağlanmalıdır.
 
Üst