Müzik Yayın Saatleri Tekrar Belirlendi

arkamikontrolet

New member
COVID-19 pandemisi kapsamında getirilen kısıtlamalardan birisi de ‘müzik yasağı’ olmuş; buna nazaran pandemi boyunca müzik yayın saati 24:00 olarak belirlenmişti. bir epeyce sanatkarın karşı çıktığı bu karara halkın büyük bir kısmı da mana veremeyerek reaksiyon göstermişti.

Müzik yasağı bugün Sıhhat Bakanlığı, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafınca tekrar değerlendirildi. Kıymetlendirme kararında yasağa dair alının yeni kararlar paylaşıldı. Kararda yasak büsbütün kalkmazken saat değişikliğine gidildi.

Müzik yayın saati 01:00’a uzatıldı


Alınan yeni karara nazaran, yaklaşmakta olan yaz mevsimine bağlı olarak yaşanan turizm bölümündeki hareketlenmeler sebebiyle, 24:00’da sona eren müzik yayın saatinin gece 01:00’e uzatıldığı bildirildi.

Müzik yayınına dair adap ve asıllar, İçişleri Bakanlığı tarafınca gönderilen bir genelge ile Valiliklere iletildi. Buna bakılırsa halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca olmaması, belirlenen saatlere ve hudut pahalara uyulması halinde yetkili yönetimlerden canlı müzik müsaadesi alınarak cümbüş yerlerinde müzik yayını yapılabileceği tabir edildi.

Öte yandan konut, sıhhat kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları ile yurtlar üzere ‘Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki’ cümbüş yerlerinin açık ya da yarı açık kısımlarında rastgele bir saatte müzik yayını yapılamayacağı; idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri üzere ‘Az Hassas Kullanım Alanlarında’ bulunan cümbüş yerlerinin açık yahut yarı açık kısımlarında ise 24:00 ila 07:00 saatleri içinde müzik yayını yapmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

birebir vakitte hassas olmayan alanlarda yer alan cümbüş yerlerinin açık ve kapalı kısımları ile fazlaca hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki cümbüş yerlerinin kapalı kısımlarında de, müzik yayının yapmanın yalnızca canlı müzik müsaadesi alınması ve desibel hudutlarına uyulması durumunda, belirlenen saat hudutları dahilinde gerçekleşebileceği aktarıldı.

Buna nazaran işletmelerin canlı müzik müsaadesi olup olmadığı ve belirlenen saat aralığı haricinde müzik yayını yapılıp yapılmadığı üzere konuların kolluk üniteleri tarafınca denetleneceği ve uygun olmayan bir durum tespit edilmesi halinde işletmeler ve/veya şahıslar hakkında süreç başlatılacağı tabir edildi.
 
Üst