Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı!

arkamikontrolet

New member
Rekabet Kurumu, Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Karar, şirketler hakkında “ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu berbata kullanmak suretiyle” başlatılan ön araştırmanın tamamlanmasıyla geldi. Rekabet Konseyi, ön araştırmada elde edilen bulguları önemli ve kâfi bulduğunu deklare etti.

Geçtiğimiz yıl da birebir sebepten ceza kesilmişti:


Rekabet Kurumu, Google’a çabucak hemen geçtiğimiz yılın nisan ayında 296 milyon TL’lik ceza kesmişti. Bu ceza da Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. Hususunun ihlal edildiği sebebi öne sürülerek verilmişti.

Google’ın ihlal ettiği argüman edilen Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. hususu:

Madde 6- Bir yahut birden çok teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir kısmında bir mal yahut hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına veya diğerleri ile yapacağı mutabakatlar ya da bir arada davranışlar ile berbata kullanımı hukuka alışılmamış ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri bilhassa şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına diğer bir teşebbüsün girmesine direkt yahut dolaylı olarak mani olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan hareketler,

b) Eşit durumdaki alıcılara tıpkı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı kurallar ileri sürerek, direkt yahut dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal yahut hizmetle birlikte, öbür mal yahut hizmetin satın alınmasını yahut aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın yahut hizmetin, başka bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafınca teşhiri kaidesine bağlanması ya da satın alınan bir malın belli bir fiyatın altında satılmaması üzere tekrar satış halinde alım satım koşullarına ait sınırlamalar getirilmesi,

d) Muhakkak bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak öbür bir mal yahut hizmet piyasasındaki rekabet şartlarını bozmayı amaçlayan hareketler,

e) Tüketicinin ziyanına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişimin kısıtlanması.
 
Üst