RTÜK’ten Şiddet İçerikli Üretimlerle İlgili Değerli Açıklama

arkamikontrolet

New member
Radyo ve Televizyon Üst Heyeti (RTÜK), televizyon kanallarındaki üretimlerle ilgili bir açıklamada bulundu. Son periyotlarda şikayetlerin arttığı tabir edilen açıklamalarda, şiddet içerikleri yayınlar konusunda dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Heyet, bu açıklamaların sırf dizi ve sinemalar için değil, haber yayınları için de geçerli olduğunu belirtti.

Televizyon aracılığı ile olağanlaşan ve yaygınlaşan şiddet, toplumsal yapıyı tehdit eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.” formunda kıymetli ikazların yapıldığı açıklamalarda, “Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans prensibiyle hareket edilerek, ekranların şiddetten arındırılması için ağır çalışmalar sürdürülmektedir.” notu düşüldü.

İşte RTÜK tarafınca yapılan açıklama


“Üst Konseyimizde vazifeli meslek uzmanları tarafınca yapılan içerik tahlillerinde, gazetelerde ‘üçüncü sayfa haberi‘ olarak isimlendirilen haber bahislerinin televizyon haberlerinde de ön plana çıktığı, haber bültenlerinin birçoklarının ‘WhatsApp İhbar Çizgisi’ne gelen haberlerden derlendiği ve şiddet içerikli imaj ve seslerin ekranlarda epeyce fazla yer aldığı tespit edilmiştir.

Şiddet içerikli yayınlar, yalnızca haber bültenleri ile hudutlu kalmamakta dramatik üretimlerde da maalesef şiddet içerikli imgelere yer verilmektedir. Fizikî şiddetten ruhsal şiddete, ekonomik şiddetten cinsel şiddete kadar her türlü şiddet, vakit zaman değişik kanallarda ve farklı biçimlerde ekrana getirilmektedir. Üzülerek görüyoruz ki ekranlardaki şiddet içerikli yayınların artması ile gerçek orantılı olarak maalesef ülkemizde şiddete maruz kalan ve şiddet kararı ömrünü kaybeden bayanların sayısı da çoğalmaktadır. Bu yayın siyasetlerinin yansıması olarak benzeri biçimde çocuklara ve hayvanlara uygulanan şiddet de artma eğilimi göstermektedir.

Medya hizmet sağlayıcılar tarafınca şiddet içerikli yayınların yapıldığı, fakat bu usul yayınların izleyicilere yaşattığı olumsuz sonuçların göz gerisi edildiği, medya hizmet sağlayıcılarınca uygulanan yayın siyasetlerinin kişisel ve toplumsal bir epey meseleye yol açtığı hepimizce bilinmektedir. Medyada şiddet içeren manzaraların ele alınmasında model alma ya da toplumsal öğrenme süreçlerinin temel rol oynadığı araştırmacılar tarafınca kabul edilmektedir. Medya aracılığı ile saldırgan davranışlar öğrenilebilir, bilhassa de erken yaşlarındaki bu usul tecrübelerin, çocukların gelişim devrinde, öğrenme süreçleri ve toplumsal normalizasyonu geliştirmeleri üzerinde kuvvetli negatif tesirlerinin olduğu kabul edilmektedir. Televizyon zımnî kalmış ve çabucak hemen uyarılmamış davranışları uyararak açığa çıkarabilecek ruhsal bir uyaran fonksiyonu de görmektedir. Öteki yandan, şiddet, dehşet içeren imgelere maruz kalan çocuklarda, dünyanın inançlı bir yer ve insanların sağlam olduğu algısının kaybı ortaya çıkabilir; çaresizlik hislerinin yaşanmasına ve insanlara olumsuz, karamsar bakış açısı getirilmesine yer hazırlayabilir.

Bu üslup yayınların önlenmesi konusunda başta Üst Heyetimiz olmak üzere yazılı ve görsel-işitsel medya kuruluşlarına, haber ajanslarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, basın meslek örgütlerine ve sivil toplum kuruluşlarına kıymetli sorumluluklar düşmektedir. Şiddete karşı tahlil noktasında tek başına kâfi olmamakla birlikte kendi yasal sorumluluğu açısından Radyo ve Televizyon Üst Şurası ekranları şiddetten arındırmak için sadece cezalandırma metoduyla de hudutlu kalmayacak biçimde hareket etmektedir. Üst Heyetimizin bayana, güçsüze ve dezavantajlı kümelere yapılanlar başta olmak üzere her türlü şiddetle savaştığı bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda hareket edilirken sırf şiddeti değil, beraberinde şiddeti körükleyen toplumsal ögelerin da televizyon ekranlarından temizlenmesinin gerekliliği ortadadır.”
 
Üst