Sistemik Lupus Eritematozus Nedir?

Leila

Global Mod
Global Mod
Sistemik lupus eritematozus (SLE ya da lupus), 1000 yüzü olan hastalık olarak da isimlendirilebilir. Çok çeşitli semptom ve bulgusu vardır. şimdi tüm sistemleri etkileyebilir. Temel olarak en sık görülen semptomlar ciltte döküntüler, artrit, başta anemi olmak üzere kan tablosunda değişiklikler, böbrek, karaciğer kalp, akciğer üzere hayati organların işlevlerinde gerileme, nörolojik bulgular ve psikiyatrik bozukluklar olarak sıralanabilir. Tedavi edilmez geçiştirilmeye çalışılırsa hayat kalitesini epey değiştiren ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Kronik hastalıklar grubundadır. Semptomların gelişmesi ve tedavi edilmesi uzun sürer.

sebebi

Bedenimizin savunma sistemi olan immün sistemin (bağışıklık sistemi) dışarıdan bir uyaran olmadan aktive olması ve olağanda tolerans gösterdiği beden hücrelerine saldırması ile inflamatuvar bir tepki başlatması ile klinik semptomların ortaya çıkmasıdır. İmmün sistemin sıvısal kısmı dediğimiz antikor üretiminin daha ağır olduğu ve beden proteinleri ile bu üretilen antikorların birleşmesi ile immün kompleks denilen protein bileşkelerinin oluşması ve bunun organlara çökerek inflamatuvar karşılığı başlatması temel patolojidir. Mikro seviyede bir fazlaca molekül, protein vb olaya dahil olur. Altta genetik yatkınlık, hormonların tesiri ile modifiye olur ve çevresel faktörlerin tetiklemesi ile hastalık başlar. Bu niçinle kiminde çocukluk yaş gurubunda kimin de orta yaşta hastalık bulgu verir

Sıhhat üstündeki tesiri

SLE’’nin görülme sıklığı 100.000 bireyde 40-50 içindedır. Bayanlarda daha fazla hastalık görülür. Siyah ırkta da hastalık daha ağır seyreder.

Teşhis

Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, ateş, kilo kaybı, saç dökülmesi üzere prodromal bulgularla birlikte güneşle tetiklenen yanaklar ve burun sırtında kızarık döküntüler, ağız içi ve burunda aftöz ülsere yaralar, el eklemlerinde simetrik artrit, böbrek tutulumu, aritmi, nefes darlığı, sara krizi, uyuşma, güçsüzlük vb fazlaca çeşitli bulguların görülmesi ile teşhis basamağına gelebilir. kimi vakit de fazlaca atipik bulguları olabilir. Bu niçinle lupus teşhisinin konması ve tedavisinin planlamasının bu hususta eğitim almış iç hastalıkları üzerine romatoloji ihtisası yapmış tabipler tarafınca yönetilmesi fazlaca kıymetlidir. Hastalık bir fazlaca sistemi tuttuğu için multidispliner yaklaşım ve birden çok doktorun takip ve değerlendirmesi gerekebilir.

Laboratuvada ANA testi temel testtir ancak ENA, anti DS DNA, RF, CCP, C3, C4, sedim crp hemogram biyokimya vb testler tanıya ulaşmada ve ayırıcı teşhiste kullanılan testlerdir.

Tedavi

Tedavide steroidler başta olmak üzere hastalık düzenleyici antiromatizmal ilaçlar (DMARD)’dan yararlanılır.
 
Üst