TKBB’den Taban Ücretliler İçin Değerli Karar

arkamikontrolet

New member
Türkiye İştirak Bankaları Birliği (TKKB), bugün minimum ücretlileri yakından ilgilendiren çok değerli bir karara imza attı. Birliğin sonucu, birliğe üye olan bankaların, yani Albarata Türk İştirak Bankası, Türkiye Emlak İştirak Bankası, Kuveyt Türk İştirak Bankası, Türkiye Finans İştirak Bankası, Vakıf İştirak Bankası ve Ziraat İştirak Bankası’ndaki minimum fiyat ve altında fiyat alanları hacizden muhafaza tarafındaydı.

Karar ile bir arada TKBB üye bankalarının kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri minimum fiyat yahut altında olan borçluların, üye bankalar nezdindeki hesaplarına yatan fiyatı ve maaşının haczedilmemesi ve teminata alınmaması kararlaştırıldı. birebir vakitte bir daha bu bireylerin hesaplarına yatan toplumsal yardımlara yönelik de birebir kararlar geçerli sayıldı.

Toplumsal yarar odaklı adımlar atılacak:


TKBB İdare Heyeti Lideri ve Vakıf İştirak Genel Müdürü İkram Göktaş, yaptığı açıklamada kuvvetli bir devamlılığın fakat ve lakin ortasındaki bulundukları toplumun muhtaçlıklarını gözeterek, paydaş iktisadını odağa alarak mümkün olacağını belirtti. Göktaş, açıklamasına şöyle devam etti:

“Tek taraflı değil, kolektif bir yararı ve refahı önemseyen, daha yaşanabilir bir dünya amacıyla faaliyetlerini yürüten ve bugüne kadar yaşanan tüm krizleri muvaffakiyetle atlatan iştirak bankacılığı kesiminin giderek artan gücü de bu çalışma anlayışından ileri gelmektedir. Önümüzdeki devirde tüm dünyada iştirak finans dalının, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece değerli olduğu epey daha yeterli anlaşılacaktır. Ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik gayelere ulaşmayı amaçlayan iştirak bankacılığı, toplumsal yarar odağına hizmet eden asılları ile toplumsal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecektir.”
 
Üst