Toplumun Son 10 Yıl İçindeki Değişimini Gösteren Araştırma

Bakec

New member
Toplumdaki 18 yaş üstü bireylerin farklı alanlardaki durumunu ortaya koyan bu oranların hesaplamaları, KONDA Barometresi kapsamında 11 yıl boyunca, Türkiye genelinde yapılan 125 araştırmaya ve 2008-2018 içinde 3 kere yinelanmış KONDA Hayat Stilleri Araştırması’nın bilgilerine dayanıyor.

Adeta Türkiye toplumunun yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını sunan bu araştırmada yer alan oranların her biri en az 2700, en çok 33.000 kişilik datalardan faydalanarak hesaplandı.

Türkiye’nin 18 yaş üstü nüfusu 2021 yılı prestijiyle 62.378.000 kişi olarak hesaplanıyor. ötürüsıyla bu görseldeki her bir figür yaklaşık 620.000 şahsa karşılık geliyor.


Bundan 10 yıl evvel, 2011’de yetişkin nüfus 55.490.000 kişiydi. Nüfus 10 yılda %14 artmış oldu.

Yaş Küme Dağılımı: Türkiye toplumu geçtiğimiz 10 seneye bakılırsa daha yaşlanmış bir imaj ortaya koyuyor.


10 yıl evvel 50 yaş ve üstü nüfusun oranı yaklaşık dörtte birdi, bu oran günümüzde üçte teğe gelmiş durumda.

Eğitim Düzeyi Kümeleri: Türkiye toplumunun genel eğitim düzeyi son 10 yılda görünür halde arttıysa da hala her 100 şahıstan 7’si rastgele örgün eğitim almamış.


Uygar Durum: Türkiye toplumunun üçte ikisi evli yahut evlenmek üzere.Bu oran 10 yıl evvel üçte ikiydi. Bekarların oranı %20’den %29’a çıkmış.

Evlilik sonucu: Yalnızca evliler 100 kişi olarak ele alındığında karşılıklı karar vererek evlenenlerin hala yarıdan az olduğu görülüyor.


Bu oran 10 yılda değişmemiş gözükse de ergenlerde epey azalmış olduğu görülüyor.

“Nerede Büyüdünüz?” sorusuna verilen yanıtlar:


Ülkedeki yetişkin nüfusunun yarıdan fazlası metropollerde yaşıyorken 100 bireyden sırf 17’si bir metropolde büyüdüğünü belirtiyor.

Yaşadığı Yerleşim Tipi: Türkiye’de gittikçe kırsal alanlarda ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı azalıp büyükşehirlerin yoğunluğu artıyor.


Oturulan Konutun Tipi: Bu bulgu, anketörlerin anket yaptıkları haneyi gözlemleyerek ortaya koydukları tespitlerin bir kararı.Müstakil meskenlerde oturanlar yarı yarıya azalmış, apartmanlarda oturanların oranı ise üçte iki. Hala kentlerdeki her 100 konutun 10’a yakını gecekondu yerleşimi.

Çalışma Durumu (Çalışanlar): Her 100 yetişkinin 44’ü istihdama dahil.


10 yıl evvel bu sayı 39’du. Beyaz yaka olarak çalışanlar hala 10 kişi.

Çalışma Durumu (Çalışmayanlar): Çalışmayan %56’nın yaklaşık yarısı mesken bayanlarından oluşuyor.


Öğrenci oranı 10 yılda kendi ortasında %60 arttı.

Bayanların Çalışma Durumu: Bayanları 100 kişi olarak var iseyarsak 56’sı kendini konut bayanı olarak tanım ediyor.


Her 10 bayanın 8’i beyaz yakalıyken, erkeklerde bu oran 18 kişi.

Mesken Sahipliği: Toplumun üçte biri kirada oturuyor.


Otomobil Sahipliği: Her 100 hanenin 56’sında otomobil var.Otomobil sahipliği 2012’den bu yana 37 haniçin 56 haneye yükselmiş.

Konut ve Otomobil Sahipliği: Hem konut birebir vakitte otomobil sahipliği oranı yarıdan az.


Toplumun yaklaşık beşte birinin ne meskeni ne de arabası var.

Kredi Kartı Sahipliği: Yetişkin nüfusun yarıdan biraz fazlasının kredi kartı var.


Bu oran 9 yıl evvel üçte bir düzeyindeydi.

Etnik Kimlik Dağılımı: Kürtler ve Zazalar yetişkin nüfusun kabaca beşte birini oluşturuyor.


Din/Mezhep Dağılımı: Her 100 kişinin 94’ü bir dini inancı olduğunu belirtiyor.Bunların 88’i Sünni Müslüman, 5’i ise Alevi Müslüman.

Dindarlık Düzeyi: Toplumun dindarlık düzeyinin dağılımında fazlaca özel bir değişiklik göze çarpmıyor.


Bir tek, inançsız küme biraz daha görünür hale gelmiş durumda.

Bayanların Örtünme Durumu: Türkiye’deki 18 yaş üstü bayanları 100 kişi kabul edersek 41’inin başını örtmediğini nazaranbiliyoruz.


Son 10 yıllık karşılaştırmaya nazaran örtünme oranında bir ölçü azalma olduğu görülüyor.

Namaz Kılma: Her 100 yetişkinden 24’ü hiç namaz kılmadığını söylüyor.


Bu oran 13 yıl evvel 17 kişiydi.

Toplumsal Medya kullanması: Her 100 kişinin 82’si toplumsal medya kullanıyor.


Bu sayı 10 yıl evvel 38’di. Rastgele bir toplumsal medya platformunu kullanmadığını belirtenlerin oranı onda teğin bile altında.

Facebook kullanması: Yetişkin nüfusun yarısının Facebook hesabı var.


Bu oran 10 yıl evvel 31 kişiydi. 100 kişinin 36’sı toplumsal medya kullanıyor ama Facebook’a girmiyor.

Twitter kullanması: Twitter son 10 yılda kullanıcı sayısını %5’ten %27’ye çıkardı.


Fakat son 4 yıldır Twitter kullanıcı oranı artış göstermeyerek %20’ler düzeyinde devam ediyor.

Instagram kullanması: Instagram en süratli yaygınlaşan toplumsal medya platformu. Her 100 yetişkinin 55’inin hesabı bulunuyor.


2013 yılında bu oran %5’in altındaydı.

Televizyondan Haber İzleme: 2012 yılında televizyondan haber izlemediğini belirtenlerin oranı sadece %4’tü.


Bu oran 2021’de %28’e kadar çıktı.

İnternetten Alışveriş: 2016’da internetten alışveriş yapanların oranı %22’ydi. 2021’de ise bu oran %64’e kadar çıktı.


Akıllı Telefon Sahipliği: 2015 yılında her 100 yetişkinden 42’sinde akıllı telefon varken şu an ise 90’ında var.


Pasaport Sahipliği: 2021 prestijiyle her 100 yetişkinden yalnızca 14’ü pasaport sahibi olduğunu söylüyor.Bu oran 2011’de 7 kişiydi.

Banka Hesabı Sahipliği: Her 4 yetişkinden 3’ünün banka hesabı bulunuyor.


2015’ten beri bu oran %50 arttı.

Alkollü İçki kullanması: Her 3 yetişkinden 2’si hiç bir vakit alkollü içki içmemiş olduğunu belirtiyor.


Haftada bir yahut daha sık içenler ise her 100 bireyde 7 kişi.

Sigara kullanması: Sigara içenlerin oranında özel bir değişim görülmüyor.


Her 100 yetişkinin 30’u tiryaki olduğunu söylüyor.

Kitap Okuma: Bundan 13 yıl evvel, son 3 ayda okunan kitap sayısı sorulduğunda 100 şahıstan 28’inin en az bir kitap okumuş olduğu görülmüş. Bu oran 2019 yılında 69’a yükselmiş.


Hayat Stili: Her 100 yetişkinden 31’i kendisini “modern” sınıfında görüyor. Bu oran 9 yıl evvel 27’ydi.Kendini klâsik muhafazakar olarak tanım edenlerin oranı rastgele bir değişim göstermedi.
 
Üst